7A2C8835

Foto de grup: l'alcalde, els Amics del Tren, els constructors del gegant, el sastre, i l'equip de Changing Tracks