Cabina de llana i suro de Noah Rose, en un punt de la Great Western Greenway 
 
Video “El Museu dels Esdeveniments Interconnectats” al Comptat de Mayo
TRANSLATE TO ENGLISH

Les instal·lacions del projecte d’en Noah Rose al llarg de la Great Western Greenway. [+]

Instal·lació d'Aideen Barry 
 
Vídeo Strange Terrain al Comptat de Mayo
TRANSLATE TO ENGLISH

Les instal·lacions del projecte d’Aideen Barry al llarg de la Great Western Greenway. [+]

Obra Xevi Bayona a Newport 
 
Video Smoke Train, de Xevi Bayona
TRANSLATE TO ENGLISH

Vídeo de l’obra de Xevi Bayona instal·lada a Newport, al Comptat de Mayo.[+]