Consorci Transversal Xarxa d’activitats culturals (CAT)

Fundada el 2005, “Transversal, xarxa d’activitats culturals” és una xarxa que aplega ciutats mitjanes no metropolitanes d’arreu de Catalunya: Figueres, Girona, Granollers, La Seu d’Urgell, Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Reus, Sant Cugat del Vallès, Tortosa, Vic i Vilanova i la Geltrú. La població de totes aquestes ciutats, és a dir, el mercat propi arriba gairebé al milió de persones. Les ciutats membres comparteixen l’interès en la creació i coordinació d’activitats culturals diverses a tot el territori català.

Des de la seva creació, la Xarxa ha impulsat i coordinat activitats en àmbits molt diversos: producció i difusió de teatre, dansa o circ, exposicions d’arts visuals, organització de jornades de formació a nivell nacional i internacional, projectes d’innovació tecnològica, projectes pedagògics, activitats de millora professional per a gestors culturals i un llarg etcètera.

Transversal és doncs una xarxa de ciutats intermedies que assumeixen, des de l’administració local, el repte de garantir i estendre els drets culturals tot fent una aposta per la cultura i la creació contemporànies en un marc de treball col·laboratiu.

Les activitats que les ciutats decideixen empendre conjuntament dins l’àmbit de Transversal, són coordinades i organitzades des de l’oficina tècnica del Consorci, amb seu a Olot.

Per al desenvolupament a Catalunya de Changing Trakcs, Transversal comptarà amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

DADES DE CONTACTE:

www.txac.cat